Cookie beleid V.V. De Meern

De website van V.V. De Meern is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tuchtreglement

Het doel van de vereniging is het beoefenen van de voetbalsport. Van belang hierbij is dat iedereen te allen tijde respectvol met elkaar omgaat. Zo af en toe wordt dat nog wel eens even vergeten. We proberen er dan altijd onderling uit te komen en vaak lukt dat ook. Slechts in enkele gevallen zullen wij als vereniging de hulp in moeten roepen van de tuchtcommissie.

Wangedrag buiten het veld

De tuchtcommissie van V.V. De Meern brengt bij wangedrag advies uit aan het bestuur om sancties op te leggen volgens onderstaand systeem. Het gaat dan om wangedrag in verenigingsverband voor alles wat zich vooral buiten het veld om afspeelt. Op het veld blijven vanzelfsprekend de sancties van de KNVB van kracht. De sancties van een scheidsrechter staan dan ook los van onderstaande sancties.

Melden bij bevoegde commissies

Alle leden maar ook externen mogen melding maken van wangedrag. Dit kan worden gedaan bij de bevoegde commissie (Jeugdcommissie, Seniorencommissie). De commissie zal eerst zelfstandig beoordelen of de weg naar de tuchtcommissie kan worden vermeden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, wordt de melding doorgespeeld naar de tuchtcommissie die de melding op haar beurt af zal handelen. Binnen negen weken na melding zal het bestuur een definitieve beslissing nemen in de zaak.

Van licht naar zwaar kan het bestuur van V.V. De Meern, aan de hand van het advies van de tuchtcommissie, de volgende sancties opleggen:

Blauwe kaart: deze kaart wordt verstrekt als eerste waarschuwing. Een blauwe kaart is met name bedoeld om grenzen aan te geven en heeft een preventief doel. De tuchtcommissie zal schriftelijk vastleggen dat bij een volgende overtreding een zwaardere sanctie wordt toegepast. Twee keer blauw is een gele kaart.

Gele kaart: deze kaart wordt gegeven bij ernstig wangedrag. Twee keer een gele kaart betekent automatisch een rode kaart. Een gele kaart blijft gedurende een periode van 2 jaar van kracht, daarna krijgt men weer een schone lei.

Rode kaart: deze kaart wordt verstrekt als de overtreding zo ernstig is dat de overtreder gedurende een bepaalde periode dient te worden uitgesloten van enige of alle verenigingsactiviteiten.

Zwarte kaart: alleen bij zeer ernstig wangedrag wordt deze kaart verstrekt. De consequentie van deze kaart is dat de overtreder uit zijn lidmaatschap wordt gezet en eventueel een verbod krijgt het sportcomplex te betreden.

Naast bovenstaande kaarten is er ook nog de groene kaart. Deze kaart wordt verstrekt bij positief gedrag en kan een blauwe kaart ongedaan maken. Onder positief gedrag kan worden verstaan extra werkzaamheden voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld het fluiten van wedstrijden en een sportieve houding op het veld gedurende een langere periode.

Sancties

Het verenigingsbestuur van V.V. De Meern is bevoegd om straffen op te leggen zoals genoemd in artikel 6 lid 4 van de statuten. Naast dit orgaan zijn de jeugd- en seniorencommissie bevoegd om zowel een berisping als een schorsing op te leggen/om een lid uit te sluiten van deelneming aan wedstrijden, zoals genoemd in lid 4.

Beroep

Het kan voorkomen dat een lid het niet eens is met de opgelegde straf. Wanneer dit het geval is kan het betrokken lid in beroep gaan tegen de uitspraak van het bestuur. Dit is mogelijk bij de beroepscommissie.

Protocol procedure tuchtreglement

Stap

Wanneer

Wat

Door wie

1

Binnen 1 week na het incident

Melden incident

Alle mogelijke betrokkenen van V.V. De Meern

2

Uiterlijk 5 werkdagen na melding incident

Schriftelijk in kennis stellen van betrokkene, zo mogelijk met  voorstel voor afdoening  

Tuchtcommissie

 

Indien betrokkene akkoord gaat met voorstel voor afdoening, kan direct worden overgegaan tot stap 5.

Stap    

Wanneer

Wat

Door wie

3

Uiterlijk 2 weken na melding incident

Hoor en wederhoor toepassen

Tuchtcommissie

4

Uiterlijk 2 weken na hoor en wederhoor

  • Beslissing tuchtcommissie en
  • Schriftelijk in kennis stellen Verenigingsbestuur

Tuchtcommissie

5

Uiterlijk 2 weken na schriftelijke mededeling tuchtcommissie

Definitieve beslissing

Verenigingsbestuur

6

Uiterlijk 5 werkdagen na beslissing Verenigingsbestuur

Betrokken lid d.m.v. een gemotiveerd schrijven in kennis stellen

Verenigingsbestuur


Indien betrokkene in beroep gaat, zijn de volgende stappen aan de orde.

Stap

Wanneer

Wat

Door wie

7

Binnen een maand na ontvangst beslissing Verenigingsbestuur

Beslissing Verenigingsbestuur bestrijden bij de beroepscommissie 

(Ouder/verzorger van) betrokken lid

8

Binnen 2 maanden na ontvangst beroep

Uitspraak over beroep en ter kennis brengen van (ouder/verzorger van) betrokken lid

Beroepscommissie

9

Publicatie op website en op publicatiebord in clubgebouw en in clubblad

Uitspraak van beroepscommissie

Beroepscommissie

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!