Cookie beleid V.V. De Meern

De website van V.V. De Meern is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gebruiksregels

1. Algemeen

 1. Commissieleden, leiders en trainers worden verzocht toe te zien op naleving van de onderhavige gebruiksregels.
 2. Geconstateerde beschadigingen en defecten op en om de velden direct melden bij de Commissie van Beheer (cvb@vvdemeern.nl) of een dienstdoende medewerker.
 3. Voor gebruik van de velden anders dan wedstrijden, trainingen en verenigingstoernooien dient toestemming van de verhuurder (Gemeente Utrecht, DMO) verkregen te worden; dit tijdig aanvragen bij de betreffende wedstrijdsecretaris.
 4. Het gebruik van sleutels van sportpark en clubgebouw is vastgelegd in een sleutelplan dat wordt beheerd door de Commissie van Beheer (CvB). Wensen van commissies kunnen worden doorgeven aan de CvB. Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk sleutels worden uitgegeven.
 5. Het hijsen van club- en sponsorvlaggen wordt verzorgd door de Commissie van Beheer.
 6. Er mogen geen stoelen vanuit de horecaruimten en het terras worden verplaatst naar de velden. Eventueel kan door trainers en leiders gebruik worden gemaakt van daartoe bestemde stoelen. Op de kunstgrasvelden mogen losse stoelen niet buiten de verharding worden geplaatst.
 7. Het fietsen naar het sportpark zoveel mogelijk stimuleren; parkeerruimte voor auto’s is beperkt aanwezig.
 8. Fietsen met het voorwiel in de fietsenrekken plaatsen in plaats van schots en scheef voor of tussen de fietsenrekken. Alleen zo kunnen de plekken optimaal benut worden en vallen er minder fietsen om.
 9. Het is niet toegestaan in het clubgebouw aanplakbiljetten op te hangen behoudens op de daarvoor bestemde plaatsen: publicatieborden in de hal boven en gang beneden, vitrinekasten buiten (alleen in overleg met de Commissie van Beheer) en de hangmappen naast de hoofdtoegang (eventueel dubbelzijdig, van binnen en buiten te zien) en de toegang vanaf het terras naar de kantine. Aanplakbiljetten met een commerciële boodschap mogen niet worden opgehangen. Verzoeken om aanplakbiljetten ten behoeve van derden dienen bij de CvB te worden ingediend; indien deze zonder toestemming worden opgehangen, worden ze verwijderd.
 10. Voor het ophangen van (overige) spullen aan wanden en plafonds van het clubgebouw is vooraf toestemming nodig van de Commissie van Beheer.
 11. Voor het Verenigingsbestuur en de commissies voetbal zijn publicatieborden beschikbaar in de hal op de begane grond en in de hal op de eerste verdieping.
 12. Sporttassen mogen niet worden meegenomen naar de bovenverdieping; deze dienen in de centrale toegangshal in de tassenrekken te worden geplaatst.
 13. Schade die wordt aangebracht aan de eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de veroorzaker, met een minimaal bedrag van € 25.

2. Afgelastingen

 1. Afgelastingen worden zoveel mogelijk direct op de website gezet. Instructies hiervoor zijn te verkrijgen bij de website beheerder.
 2. Voor de procedure van afgelastingen wordt verwezen naar de website onder Clubinfo > Informatie > Afgelastingen.

3. Grasvelden

 1. Grasveld 4 mag uitsluitend gebruikt worden voor het spelen van wedstrijden.
 2. Keuring van het veld vindt plaats door de consul.
 3. Bij algehele afkeuring mag geen gebruik worden gemaakt van het grasveld.
 4. Bezoekers die een balletje willen trappen mogen dat uitsluitend doen op kunstgrasvelden 2, 3, 5 en 6 en het Mini Court.
 5. Jaarlijks bepaalt DMO (Gemeente Utrecht) de periode wanneer er in de zomer geen gebruik kan worden gemaakt van het grasveld ten behoeve van het herstel van het veld. Het verenigingsbestuur communiceert dit met betrokkenen.

4. Kunstgrasvelden

 1. In de bestuurskamer is een goedkeuringscertificaat van de kunstgrasvelden aanwezig.
 2. De kunstgrasvelden mogen in beginsel het gehele jaar door worden bespeeld.
 3. Gebruik bij winterse omstandigheden:
  • in eerste instantie is van belang dat geen gevaar bestaat voor de spelers;
  • vorst: bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard;
  • sneeuw: verwijderen van de sneeuw is niet toegestaan omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk infill-korrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is niet aan te bevelen . Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit;
  • ijzel: bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken;
  • dooi: bespelen gedurende de dooiperiode is verboden zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.
 4. Voor de procedure van afgelastingen wordt verwezen naar de website onder Clubinfo > Informatie > Afgelastingen.

 5. Buiten de trainingen en wedstrijden, inclusief tussen de wedstrijden en in de rust, is het voor niet betrokken spelers niet toegestaan gebruik te maken van het hoofdveld. Buiten trainingen, wedstrijden en activiteiten is het niet toegestaan het hoofdveld te gebruiken.
 6. Om slijtage van de velden te beperken moeten de doelgebieden tijdens trainingen worden ontzien. Voor keepertraining gebruik maken van mobiele doelen en deze regelmatig verplaatsen.

5. Veldverlichting

 1. De veldverlichting kan worden in- en uitgeschakeld vanuit de uitgifteruimte. Nadere instructies over de bediening zijn in de uitgifteruimte aanwezig.
 2. Als er geen volgende training/wedstrijd is dan dient de trainer/leider te zorgen dat de verlichting direct na gebruik wordt uitgeschakeld.
 3. Veldverlichting pas inschakelen op het moment dat het nodig is, dan wel bij wedstrijden op verzoek van de scheidsrechter.
 4. Als slechts een deel van het hoofdveld en de velden 2 en 3 wordt gebruikt, de veldverlichting van één speelhelft gebruiken.
 5. Alle veldverlichting moet na 23:00 uur uit zijn (wettelijke verplichting i.v.m. lichthinder voor omwonenden).

6. Sport- en spelmaterialen

Algemeen

 1. Het beheer van sport- en spelmaterialen valt onder de Commissie Materialen.
 2. Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het juiste beheer van de hun toevertrouwde materialen.
 3. Trainers zijn er verantwoordelijk voor dat kleine spelmaterialen zoals pionnen, afbakeningsschijf sets, hesjes, e.d. na afloop weer worden opgeslagen in de materiaalberging.
 4. Trainingshesjes na gebruik uithangen op de daarvoor bestemde plaats onder de tribune.

Losse doelen

 1. Trainers en leiders dragen er zorg voor dat dagelijks na afloop van de laatste training of wedstrijd losse doelen op de daarvoor bestemde opstelplaatsen worden gezet. Dit is een vereiste van de gemeente om onderhoud aan de velden te kunnen doen.
 2. Tijdens wedstrijden mogen zich, in verband met de veiligheid van spelers, geen doeltjes of andere obstakels binnen 4 meter van het speelveld bevinden. Losse doelen die tijdens een wedstrijd niet gebruikt worden dienen daarom op de daarvoor bestemde opstelplaatsen gezet te worden.
 3. De 4 tegen 4 doeltjes moeten na gebruik worden verzameld en vastgeketend op de daarvoor bestemde plaats.
 4. Op het hoofdveld moeten de trainingsdoelen na gebruik buiten het veld worden geplaatst op daarvoor bestemde verharde terreinen ter weerszijden van de overdekte tribune.

Ballen

 1. Ballen die tijdens de training niet worden gebruikt, wegleggen in het doel of ter hoogte van de middenlijn, zodanig dat hierop voldoende zicht bestaat, dit om te voorkomen dat ballen worden weggenomen.
 2. Ballen die in de tuin achter de trainingsvelden 5 en 6 belanden worden periodiek bij de buren opgehaald. Het is ten strengste verboden hun tuin te betreden..
 3. Indien ballen worden vermist moet dit worden doorgegeven aan de Commissie Materialen.
 4. Materiaalkasten dienen tijdens de training op slot te zijn. Trainers mogen geen sleutels van de materiaalkasten bij laten maken en/of aan anderen te geven. Zijn extra sleutels toch nodig dan moet dit worden geregeld via de Commissie Materialen.
 5. Opbergen van ballen in de kasten onder toezicht van de trainer.
 6. Ballen mogen niet onbeheerd weglegd worden.
 7. Lekke of kapotte ballen onderin de betreffende materiaalkast deponeren. De Commissie Materialen zorgt voor reparatie of vervanging.
 8. Op diverse plaatsen op het sportpark zijn balhengels beschikbaar om ballen uit de sloot te halen. Deze moeten na gebruik weer op de bestemde plaats worden teruggelegd.

Hoekvlaggen

 1. De leider/aanvoerder van het eerst spelende team op zowel de zaterdag als de zondag draagt er zorg voor dat op het speelveld de hoekvlaggen worden geplaatst. Hoekvlaggen zijn te vinden in de materiaalberging.
 2. De leider/aanvoerder van het team dat de laatste wedstrijd op zaterdag, zondag als doordeweeks, draagt er zorg voor dat de hoekvlaggen worden verwijderd en in de materiaalberging worden opgeslagen.

Reservekleding

 1. Reservekleding voor seniorenteams moet vooraf worden gereserveerd bij de leiders van respectievelijk zondag 1 en zaterdag 1. De leider van het team dat van de reservekleding gebruik heeft gemaakt zorgt er voor dat de kleding uiterlijk drie dagen na het gebruik weer gewassen wordt ingeleverd.

 2. Op wedstrijddagen kan de reservekleding voor jeugdteams worden afgehaald in de uitgifteruimte. De kleding dient op de dinsdag erna tussen 19.30 en 20.00 u gewassen te worden ingeleverd in de uitgifteruimte. Wanneer reservekleding nodig is voor doordeweekse wedstrijden, dient contact te worden opgenomen met kledingbeheer@vvdemeern.nl.

7. Kleedkamers

Voor de kleedkamers gelden de volgende gebruiksregels:

 1. geen luide muziek afspelen, dat buiten de betreffende kleedkamer hinder veroorzaakt;
 2. geen voetbalschoenen schoonmaken;
 3. geen alcoholische dranken nuttigen;
 4. geen vernielingen aanrichten;
 5. geen glaswerk;
 6. geen kauwgom achterlaten op meubilair of wanden;
 7. na gebruik de vloer aanvegen en vuil in de vuilnisbak deponeren;
 8. bij gebruik voor de wedstrijd is de leider/trainer/aanvoerder van het thuisspelende team verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksregels in zowel de eigen kleedkamer als die van de tegenstander;
 9. bij gebruik voor de training is de leider of trainer verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksregels; de leider of trainer ontvangt de sleutel voor de te gebruiken kleedkamer en levert deze ook weer in, het is niet toegestaan deze tussentijds aan anderen te geven;
 10. volle afvalzakken afgeven bij de uitgifteruimte;
 11. thee- en limonadebladen direct na gebruik terugbrengen naar de uitgifteruimte.

8. Uitgifteruimte

 1. Op wedstrijddagen op zaterdag en zondag valt het gebruik van de uitgifteruimte onder verantwoordelijkheid van de pachter.
 2. Tijdens wedstrijddagen worden vanuit de uitgifteruimte geregeld:
  • uitgifte en beheer van kleedkamersleutels;
  • uitgifte van limonade en thee;
  • uitgifte en inname van hoekvlaggen, grensrechtervlaggen;
  • uitgifte van scheidsrechterkleding en toebehoren;
  • zo nodig verlenen van toegang tot de materiaalberging en de tribuneberging;
  • het geven van nadere instructies over het gebruik van de kleedkamers;
  • opbergen van waardevolle spullen in kluisjes;
  • instructies voor gebruik clubgebouw.
 3. Op wedstrijddagen dienen leiders zich, nadat zij zich bij het wedstrijdsecretariaat gemeld hebben, te melden bij de uitgifteruimte. Als een team de beschikking heeft over een eigen kleedkamer dan krijgt de leider na betaling van een borgsom van € 10,- de sleutel.
 4. Door de dienstdoende medewerkers van de uitgifteruimte wordt gecontroleerd of de gebruiksregels voor de kleedkamers zijn nageleefd. Bij akkoord bevinden wordt de eventueel betaalde borg terugbetaald.
 5. De trainer/leider van het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het ophalen van thee in de rust en bij de E en F pupillen limonade na afloop van de wedstrijd, zowel voor de tegenstander als het eigen team.
 6. Reservekleding voor jeugdteams wordt uitgegeven vanuit de uitgifteruimte. De leider van het team dat van de reservekleding gebruik heeft gemaakt zorgt er voor dat de kleding op de dinsdag na de wedstrijddag tussen 19.30 en 20.00 uur gewassen in de uitgifteruimte wordt ingeleverd.

 7. Bij doordeweekse wedstrijden dienen de leiders van de teams voor thee of limonade in de rust te zorgen. De procedure hiervoor hangt in de uitgifte ruimte.

Informatie scheidsrechters

 1. De scheidsrechterkleedkamers worden geopend en gesloten door een medewerker van de uitgifteruimte.
 2. De scheidsrechter kan gebruik maken van een kluisje in de uitgifteruimte.
 3. De leider van het thuisspelende team of de wedstrijdcoördinator (met name bij KNVB scheidsrechters) zorgt dat de scheidsrechter wegwijs wordt gemaakt met zaken als spelerspassen, opbergkluisjes, op welk veld gespeeld wordt en het gebruik van de kleedkamer. Hij zorgt er ook voor dat in de rust iets te drinken wordt aangeboden.

9. Vergaderruimtes

 1. Het gebruik van ruimtes voor vergaderingen of besloten bijeenkomsten dient vooraf te worden gereserveerd bij de algemeen secretaris.
 2. Bij aanvang en afloop van het gebruik melden bij de dienstdoende barmedewerk(st)er.
 3. Na afloop van het gebruik de ruimte schoon en netjes achterlaten en eventueel verplaatst meubilair in overleg met de pachter weer in de oorspronkelijke opstelling terugplaatsen.
 4. Consumpties zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de bar.
 5. Het gebruik van het kantoor is voorbehouden aan daartoe gemachtigde personen.

10. Horecaruimtes

 1. Gebruik van eigen drank en etenswaren is niet toegestaan, ook niet op het terras.
 2. Geen glazen meenemen naar terras, tribunes en velden.
 3. Alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen vanaf 18 jaar.
 4. Op woensdagmiddag en op zaterdag en zondag tot 12.00 uur worden geen alcoholische dranken verkocht.

11. Gebruik apparatuur

 1. Gebruik telefoon: alleen in de uitgifteruimte, de bestuurskamer en de fysioruimte kan naar buiten worden gebeld. Gebruik is uitsluitend toegestaan voor V.V. De Meern doeleinden en bij noodsituaties.
 2. Via de linker computer in de bestuurskamer kunnen uitslagen, standen en verdere mededelingen worden geprojecteerd op de schermen in het clubcafé en de kantine. Hiertoe is een gebruikersinstructie beschikbaar.
 3. Gebruik scorebord hoofdveld: d.m.v afstandsbediening welke bij de bar kan worden verkregen (alleen voor leden voetbalcommissies). Van selectie-teams die op het hoofdveld spelen wordt verwacht dat zij het scorebord gebruiken.
 4. Gebruik geluidsinstallatie hoofdveld aanvragen bij de pachter.
 5. Gebruik van technische hulpmiddelen in overleg met de pachter. Graag ruim van tevoren aangeven van welke hulpmiddelen gebruik zal worden gemaakt.
 6. Geluidsoverlast voor omwonenden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. De geluidsinstallatie buiten dient alleen te worden gebruikt voor mededelingen, niet voor muziek. Muziek met een hoog geluidsniveau (zoals disco) in het gebouw dient vooraf aan de naaste buren kenbaar te worden gemaakt. Hiertoe tijdig contact opnemen met de Commissie van Beheer of de pachter.
 7. In de hal beneden en bij de garderobe op de bovenverdieping is camerabewaking aanwezig. De gegevens worden opgeslagen op de computer in het kantoor. Ingeval van diefstal of vandalisme kunnen de beelden worden opgevraagd via de Commissie van Beheer.

12. Medische verzorging en EHBO

 1. Medische verzorging / EHBO wordt verleend door gekwalificeerde mensen.
 2. In het clubgebouw is te allen tijde een AED beschikbaar. Binnen de vereniging zijn diverse mensen opgeleid om de AED te kunnen bedienen en reanimatie toe te passen.
 3. Op wedstrijddagen van het eerste elftal is tevens de verzorger van dit elftal aanwezig; deze is ook aanspreekbaar bij verwondingen en blessures.
 4. In de gang op de benedenverdieping, aan de wand van de fysioruimte, is een brancard aanwezig; deze na gebruik terugplaatsen.
 5. Zowel in de uitgifteruimte als achter de bar zijn verbandtrommels beschikbaar. Controle en aanvulling daarop geschiedt door de verzorger van de ‘verzorgers’.
 6. De sleutel van de fysioruimte bevindt zich in de uitgifteruimte, evenals bij de pachter.
 7. Behandeling van blessures bij jeugdspelers geschiedt na overleg met de leiders, die met de verzorgers ook afspraken maken.
 8. Eventuele behandeling van jeugdspelers geschiedt in overleg met de ouders/verzorgers.
 9. In de fysioruimte bevindt zich, evenals in de uitgifteruimte, een lijstje met telefoonnummers die eventueel nodig zijn bij calamiteiten.
 10. De verzorgers zijn in beginsel alleen voor spelers van selectieteams beschikbaar. Voor niet-selectiespelers alleen als er tijd voor is.

13. Mededelingen en aandachtspunten

 1. De pachter opent en sluit het clubgebouw en het toegangshek van het sportpark.
 2. Met de pachter zijn door het Verenigingsbestuur, in samenspraak met de Commissies Jeugd en Senioren, tegen de achtergrond van het geldende huurcontract, afspraken gemaakt voor de openingstijden van het clubgebouw. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website onder Clubinfo > Reglementen > Openingstijden.
 3. In hal beneden hangen brievenbussen voor diverse commissies, ledenadministrateur en secretaris VB.
 4. In de informatiekast nabij de achterdeur en in de centrale toegangshal zijn permanent aanwezig een situatieschets van het sportpark, met veldnummering, en plattegronden van het clubgebouw. De veld- en kleedkamerindeling wordt gepubliceerd op een LCD scherm in de centrale toegangshal.
 5. De wasruimte is beschikbaar voor de opslag van (overtollige) wedstrijdkleding. Tevens is de ruimte ingericht om in beperkte mate wedstrijdkleding te wassen, vooralsnog alleen voor de teams zaterdag 1 en 2 en zondag 1 en 2. De jeugd- en seniorencommissie beschikken over een sleutel voor de toegang.

14. Bijlagen

 1. Instructie beelden vanaf PC naar schermen kantine en clubcafé: te vinden bij de computer in de bestuurskamer.
 2. Instructie gebruik telefoon: aanwezig op de betreffende plaatsen.
 3. Instructie gebruik scorebord: te vinden in het kantoor.
 4. Instructie gebruik geluidsinstallatie hoofdveld: te vinden in clubcafé.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!